Rook Hold Chessboard.png

לחץ על הסרטון לצפיה

MusicalNotes.png

דקלום עמדת המוצא

המלכה על משבצת בצבע שמלתה,

והמלך החשוב לידה.

לצידם נעמדים הרצים המהירים,

והצריחים בפינות הממלכה!

 

למשבצת הפנויה ידלגו הפרשים 

והרגלים נעמדים בשורה!

וכעת כולם מסודרים ונרגשים,

לשחק מהתחלה!

worksheetPaper.png

דפי עבודה וצביעה

ideaLamp.png

עמד המוצא

בסרטון זה נצפה בסיפור על סופה שפקדה את הממלכה בדיוק במועד השנתי של נשף השחמט המלכותי. בעזרת תושיה וסידור עמדת המוצא הצליחו תושבי הממלכה להציל את המצב! 

עמדת המוצא.png