Rook Hold Chessboard.png

לחץ על הסרטון לצפיה

MusicalNotes.png

שחמט היא ארץ נהדרת,

כלים שחורים ולבנים.

בואו יחד נגלה,

הרפתקאות וסיפורים!

דקלום ממלכת 
השחמט

ideaLamp.png

כלי השחמט

בסרטון זה נגלה מי הכלים הגרים בממלכה;

נכיר את המלך והמלכה,
השליחים המלכותיים הרצים
הפרשים המדלגים,
את שומרי הממלכה הצריחים.
וכמובן את נסיכי הממלכה; הרגלים

rook white 7.png
queen white7.png
knight white 7.png
pawn7.png
Bishop bishop7.png
King white7.png