Rook Hold Chessboard.png

לחץ על הסרטון לצפיה

MusicalNotes.png

דקלום משבצות בטוחות

בשחמט הרבה משבצות וכלים רבים,

יש המון אפשרויות לצ-עדים!

אך ממשבצת מאוימת כדאי להיזהר,

כי אם תצעד - אליה, יאכלו אותך מהר!

worksheetPaper.png

דפי עבודה וצביעה

אתגר למתקדמים

2.png

אתגרים באפליקציה

אתגרים: 195-219.
יש למצוא כלי שניתן לאכול אותו כי אינו מוגן.

  • העשרה: מבחן

  • למתקדמים: אתגרים: 220-269

ideaLamp.png

משבצות בטוחות

בזמן משחק השחמט, כדי לגלות האם המשבצת עליה אנו עומדים / רוצים להגיע היא בטוחה או מאוימת, עלינו לבדוק האם כלי יריב מסוגל להגיע אליה.