לחץ על הסרטון לצפיה

דקלום הפרש

שני פרשים אנחנו,

כלים מיוחדים.

 אחת, שתיים, הצידה

מעל כלים קופצים!

דפי עבודה וצביעה

download (3).png

תרגילים באפליקציה

אתגרים: 23-25

מהלכי הפרש

על לוח השחמט יש ארבעה פרשים,
2 שחורים ו2 לבנים. הפרשים נעים שני צעדים קדימה ואחד הצידה ו
היחידים שיודעים לדלג מעל כלים אחרים. 

כל הזכויות שמורות לאלתרמן שחמט בשיטה אחרת בע"מ

צור קשר