Rook Hold Chessboard.png

לחץ על הסרטון לצפיה

MusicalNotes.png

דקלום הרגלי

הרגלי צועד קדימה,

צעד-צעד בכל תור

גם מכה תמיד קדימה ובאלכסון

 אם יצליח להגיע לשורה אחרונה

נכריז ליריבינו על המלכה החדשה!

download (3).png

אתגרים באפליקציה

אתגרים: 30-31

ideaLamp.png

מסעו הכפול של הרגלי

בסרטון זה נגלה את המתנה שקיבלו הרגלים הנסיכים מהמלך והמלכה, שהעניקו להם צעד כפול מעמדת ההתחלה.

רגלי.jpg