Rook Hold Chessboard.png

לחץ על הסרטון לצפיה

MusicalNotes.png

דקלום הרץ

הרץ כל כך מהיר.

יכול לטוס מעיר לעיר.

יכול לרוץ באלכסון

משבצות המון!

 

לכל מלך שני רצים

אחד על השחורים, ואחד על לבנים.

הם כך חוצים את כל הממלכה

בחצי דקה!

worksheetPaper.png

דפי עבודה וצביעה

download (3).png

אתגרים באפליקציה

אתגרים: 9-16

ideaLamp.png

מהלכי הרץ

על לוח השחמט יש ארבעה רצים,
2 שחורים ו2 לבנים, עומדים לצידי המלך והמלכה והשליחים של כל הממלכה.  הרצים הם כלים מאוד מהירים, הולכים, רצים ואוכלים באלכסונים. 

רץ.png